چاپ سوم کتاب فلسفه، هندسه و معماری

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، این اثر که به دنبال کشف مبانی نظری معماری در حوزه فلسفه است، از هندسه به عنوان عامل واسط میان معماری و فلسفه بهره گرفته است. در چاپ سوم، بخش جدیدی به کتاب افزوده شده است و آن هندسه در تمدن جدیدالکشف جیرفت است. تمدنی با قدمت بیش از پنج هزار سال که خط هندسی و بسیار جالب توجه آن جهان را دچار شگفتی و حیرت نموده است. در چاپ سوم کتاب فلسفه، هندسه و معماری برخی از آثار هنری مکشوفه تمدن جیرفت و نیز بنای زیگورات مانند مکشوفه در آن منطقه به علاوه خط هندسی آن مورد بحث قرار گرفته است.