دوشنبه, 19 شهریور 1397 - 08:47
زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان با اشاره به سخنرانی دکتر فراستخواه در انجمن اخلاق در علم و فناوری

زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان

  ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 15 مرداد 1397 - 10:32
چرا نمی نویسیم؟  400 مین سخن هفته لیزنا

چرا نمی نویسیم؟ 400 مین سخن هفته لیزنا

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 مرداد 1397 - 15:39
گزارش گونه ای از کنگره چهارم

گزارش گونه ای از کنگره چهارم

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 25 تیر 1397 - 11:18
اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد حرمت امامزاده را متولی نگاه می‌دارد

اندرگرفتاری‌های سازماندهی  به شیوه های غیر استاندارد

ابراهیم عمرانی
فرهنگ و ادب