دوشنبه, 21 آبان 1397 - 08:05
با انجمن حرفه خود چه کنیم؟

با انجمن حرفه خود چه کنیم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 21 آبان 1397 - 08:05
با انجمن حرفه خود چه کنیم؟

با انجمن حرفه خود چه کنیم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 23 مهر 1397 - 13:22
گروه های تلگرامی کنگره: خاطره هایی از سه کنگره قبلی

گروه های تلگرامی کنگره: خاطره هایی از سه کنگره قبلی

  ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 مهر 1397 - 13:03
دسترسی آزاد به پایان نامه ها: ‌مشکل مدیریتی است

دسترسی آزاد به پایان نامه ها: ‌مشکل مدیریتی است

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - 10:09
عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

ابراهیم عمرانی