دوشنبه, 28 خرداد 1397 - 10:20
اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

الهه حسینی
دوشنبه, 20 فروردين 1397 - 11:27
معرکه‌گیریهای هدفمند برای فضا سازی علیه ایران

معرکه‌گیریهای هدفمند برای فضا سازی علیه ایران

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 28 اسفند 1396 - 20:57
ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 14 اسفند 1396 - 10:59
 در آرزوی نوشتن شما/ به مناسبت تولد هشت سالگی لیزنا هشتمین سالگرد لیزنا

 در آرزوی نوشتن شما/ به مناسبت تولد هشت سالگی لیزنا

 سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 30 بهمن 1396 - 10:37
آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء/2

آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء/2

 ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 بهمن 1396 - 11:43
آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء

آشفته بازار حاصل از آئین نامه ارتقاء

 ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 بهمن 1396 - 10:23
ایجاد آلودگی اطلاعاتی با انگلیسی‌کردن منابع مقاله‌های فارسی

ایجاد آلودگی اطلاعاتی با انگلیسی‌کردن منابع مقاله‌های فارسی

دکتر حمید رضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 09 بهمن 1396 - 10:51
بهترین و برترین افراد و آثار

بهترین و برترین افراد و آثار

 ابراهیم عمرانی
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو