دوشنبه, 12 آذر 1397 - 14:03
کتابخانه ها را به خانه‌های روستا می‌بریم به بهانه نشست کتابخانه های روستایی غرب کشور در مهاباد

کتابخانه ها را به خانه‌های روستا می‌بریم

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - 10:09
عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 19 شهریور 1397 - 08:47
زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان با اشاره به سخنرانی دکتر فراستخواه در انجمن اخلاق در علم و فناوری

زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان

  ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 15 مرداد 1397 - 10:32
چرا نمی نویسیم؟  400 مین سخن هفته لیزنا

چرا نمی نویسیم؟ 400 مین سخن هفته لیزنا

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 مرداد 1397 - 15:39
گزارش گونه ای از کنگره چهارم

گزارش گونه ای از کنگره چهارم

ابراهیم عمرانی