دوشنبه, 28 خرداد 1397 - 10:20
اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

اهمیت استفاده از توئیتر در ارتباطات علمی

الهه حسینی
دوشنبه, 02 بهمن 1396 - 09:43
کتابخانه های آموزشگاهی از پنجره فرصت شغلی

کتابخانه های آموزشگاهی از پنجره فرصت شغلی

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 11 دی 1396 - 10:55
کتاب‌هایی که قرار نیست بخوانیم

کتاب‌هایی که قرار نیست بخوانیم

یزدان منصوریان
دوشنبه, 04 دی 1396 - 08:56
مساله کتابخانه های عمومی نیستند!

مساله کتابخانه های عمومی نیستند!

نصرت اله امیری خواه
دوشنبه, 27 آذر 1396 - 09:15
هفته کتاب: هزینه ها و فایده ها

هفته کتاب: هزینه ها و فایده ها

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 20 آذر 1396 - 09:29
پویاسازی کتابخانه‎های عمومی در راستای آگاهی بخشی همگانی، اصلاحات اجتماعی و کاهش آسیب‌ها کوتاه شده سخنرانی در سومین کنگره متخصصان اطلاعات، تهران، 14 و 154 آبان 1396

پویاسازی کتابخانه‎های عمومی در راستای آگاهی بخشی همگانی، اصلاحات اجتماعی و کاهش آسیب‌ها

رحمت‎الله فتاحی
دوشنبه, 13 آذر 1396 - 09:29
نمایشگاه های کتاب فرصت پیش روی کتابداران به بهانه شانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب فارس ـ 96

نمایشگاه های کتاب فرصت پیش روی کتابداران

محمدرضا قانع
دوشنبه, 06 آذر 1396 - 10:59
چرا نگفتیم کتابکده یا کتابستان؟

چرا نگفتیم کتابکده یا کتابستان؟

 یزدان منصوریان
دوشنبه, 29 آبان 1396 - 10:25
 پرسش به جای پاسخ!

 پرسش به جای پاسخ!

بهار رهادوست
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو