دوشنبه, 28 اسفند 1396 - 20:57
ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

ز دشت ای جانِ جان، ما را همی بوی بهار آید

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 آبان 1396 - 10:09
دست خالی به کنگره نیائید

دست خالی به کنگره نیائید

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 01 آبان 1396 - 09:35
برنده یا برگزیده نوبل ادبیات؟

برنده یا برگزیده نوبل ادبیات؟

یزدان منصوریان
دوشنبه, 24 مهر 1396 - 12:51
از دشواری‌های عملی پژوهش در کتابداری پزشکی: یادداشت یک دانشجو

از دشواری‌های عملی پژوهش در کتابداری پزشکی: یادداشت یک دانشجو

  راضیه نوروزی تبریزی نژاد 
دوشنبه, 17 مهر 1396 - 19:56
به راهی که می رویم اطمینان داریم؟ یک سوزن به خودمان

به راهی که می رویم اطمینان داریم؟ یک سوزن به خودمان

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 10 مهر 1396 - 09:12
سازمان‌های غیرانتفاعی و انگاره درآمدزایی

سازمان‌های غیرانتفاعی و انگاره درآمدزایی

فرامرز مسعودی
دوشنبه, 03 مهر 1396 - 11:00
باید مهارت عکاسی خود را تقویت کنیم

باید مهارت عکاسی خود را تقویت کنیم

 مصطفی امینی
دوشنبه, 27 شهریور 1396 - 09:27
جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

جهانی اندیشیدن در زیست بوم علوم اطلاعات

فاطمه پازوکی
دوشنبه, 20 شهریور 1396 - 09:26
کتابخانه‌های دانشگاهی و حافظه سازمانی

کتابخانه‌های دانشگاهی و حافظه سازمانی

حمید رضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 06 شهریور 1396 - 09:52
وجه صنفی کار علمی

وجه صنفی کار علمی

سید ابراهیم عمرانی
رویدادهای پیش رو