شنبه, 21 ارديبهشت 1398 - 13:26
کمال، کامل تر و جمال، جمیل تر

کمال، کامل تر و جمال، جمیل تر

  محسن حاجی زین العابدینی
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 - 12:24
چیستی و چرایی گلوبال ویژن (1)

چیستی و چرایی گلوبال ویژن (1)

صالح زمانی
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 - 13:26
کمال، کامل تر و جمال، جمیل تر

کمال، کامل تر و جمال، جمیل تر

  محسن حاجی زین العابدینی
دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 - 09:26
موری زندگی خود را بیابید.... سه شنبه ها با موری؛ فیلمی برای زندگی!

موری زندگی خود را بیابید....

نسرین رضائی
دوشنبه, 20 اسفند 1397 - 12:46
روزنوشت‌های CDNLAO (قسمت چهارم)

روزنوشت‌های CDNLAO (قسمت چهارم)

 صالح زمانی
شنبه, 18 اسفند 1397 - 15:54
8 بند به بهانۀ 8 مارس

8 بند به بهانۀ 8 مارس

 فاطمه پازوکی
شنبه, 18 اسفند 1397 - 09:21
عروسی کتاب‌ها

عروسی کتاب‌ها

زهرا عدلی
یکشنبه, 12 اسفند 1397 - 09:57
تفکر انجمنی؛ ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقاء حرفه

تفکر انجمنی؛ ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقاء حرفه

حسن مقدس زاده
چهارشنبه, 08 اسفند 1397 - 09:59
روزنوشت‌های CDNLAO (قسمت سوم)

روزنوشت‌های CDNLAO (قسمت سوم)

 صالح زمانی
شنبه, 04 اسفند 1397 - 13:02
از حالِ خوشِ خواندن تا با حالِ خوش، خواندن

از حالِ خوشِ خواندن تا با حالِ خوش، خواندن

عطیه باغستانی تجلی، زهره منجمی