یکشنبه, 16 مهر 1396 - 21:06
تبدیل تصاویر به متن با OCR

تبدیل تصاویر به متن با OCR

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
رویدادهای پیش رو