یکشنبه, 16 مهر 1396 - 21:06
تبدیل تصاویر به متن با OCR

تبدیل تصاویر به متن با OCR

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو