پنج شنبه, 16 شهریور 1396 - 14:52
آشنایی با دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

آشنایی با دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

آرموک تک٬ پنجشنبه های هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
رویدادهای پیش رو