سه شنبه, 19 دی 1396 - 09:07
برنامه نخستین همایش آلتمتریکس

برنامه نخستین همایش آلتمتریکس

برنامه های نخستین همایش آلتمتریکس که روز شنبه، 23 دی ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، اعلام شد.
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 16:35
کارگاه «پژوهش در محیط وب»

کارگاه «پژوهش در محیط وب»

 برگزار شد
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 13:00
 کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

  برگزار شد
چهارشنبه, 01 دی 1389 - 21:22
کارگاه «روش تحقیق»

کارگاه «روش تحقیق»

برگزار شد
سه شنبه, 30 آذر 1389 - 13:25
همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

 برگزار شد
دوشنبه, 29 آذر 1389 - 00:30
قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

 برگزار شد
پنج شنبه, 18 آذر 1389 - 11:30
كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

 برگزار شد
سه شنبه, 11 آبان 1389 - 19:30
همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات  FRBR»

همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات FRBR»

برگزار شد
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو