یکشنبه, 30 مهر 1396 - 08:46
مهلت ار سال چکیده به  همایش ملّی «چشم اندازهای ارتباط علمی» تمدید شد

مهلت ار سال چکیده به  همایش ملّی «چشم اندازهای ارتباط علمی» تمدید شد

مهلت ار سال چکیده به  همایش ملّی «چشم اندازهای ارتباط علمی» یک هفته تمدید شد.
پنج شنبه, 11 شهریور 1389 - 13:04
کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

برگزار شد
شنبه, 02 مرداد 1389 - 18:25
کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

برگزار شد
چهارشنبه, 30 تیر 1389 - 16:08
همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

 برگزار شد
رویدادهای پیش رو