سه شنبه, 19 دی 1396 - 09:07
برنامه نخستین همایش آلتمتریکس

برنامه نخستین همایش آلتمتریکس

برنامه های نخستین همایش آلتمتریکس که روز شنبه، 23 دی ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، اعلام شد.
سه شنبه, 13 مهر 1389 - 08:50
کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

برگزار شد
دوشنبه, 29 شهریور 1389 - 21:40
همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

برگزار شد  
پنج شنبه, 11 شهریور 1389 - 13:04
کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

برگزار شد
شنبه, 02 مرداد 1389 - 18:25
کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

برگزار شد
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو