شنبه, 18 شهریور 1396 - 13:01
معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی قسمت چهارم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:50
معرفی کتاب مرجع شناسی عمومی لاتین قسمت دوم با کتاب کتابداران

معرفی کتاب مرجع شناسی عمومی لاتین

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:30
معرفی کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای قسمت اول برنامه با کتاب کتابداران

معرفی کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.
رویدادهای پیش رو