دوشنبه, 23 بهمن 1396 - 08:38
نقد کتاب چرا نویسنده بزرگی نشدم

نقد کتاب چرا نویسنده بزرگی نشدم

یعقوب مختاری معصوم‌آباد
یکشنبه, 12 مهر 1394 - 10:54
فکر کنم بارانِ دیشب مرا شسته امروز «تو»اَم...

فکر کنم بارانِ دیشب مرا شسته امروز «تو»اَم...

الهه حسینی
یکشنبه, 05 مهر 1394 - 09:57
بلاهت هوشمندانه و هوشمندی ابلهانه!

بلاهت هوشمندانه و هوشمندی ابلهانه!

  دکتر یزدان منصوریان
یکشنبه, 29 شهریور 1394 - 08:37
باغ وحش، بدون من!

باغ وحش، بدون من!

  امیرحسین عصارها
یکشنبه, 22 شهریور 1394 - 08:00
مهمانی یک داستان؛ «شاهِ بی شین»

مهمانی یک داستان؛ «شاهِ بی شین»

الهام صالح
چهارشنبه, 18 شهریور 1394 - 11:27
کافکا در کرانه: جهانی از استعاره

کافکا در کرانه: جهانی از استعاره

معصومه نیک‌نیا
یکشنبه, 15 شهریور 1394 - 12:00
کتابشناسی و مقاله‌نامه‌های تخصصی چاپ

کتابشناسی و مقاله‌نامه‌های تخصصی چاپ

پیمان جلیل پور
چهارشنبه, 11 شهریور 1394 - 11:58
سخن حذف‌شدگان: درباره «چالِ» علی دهقان

سخن حذف‌شدگان: درباره «چالِ» علی دهقان

احسان صفی‌خانی
یکشنبه, 08 شهریور 1394 - 13:27
میدل مارچ

میدل مارچ

  پروین عبدالله‌زاده
پنج شنبه, 05 شهریور 1394 - 09:10
پرتره هنر متعالی در قاب نگاه گوگول

پرتره هنر متعالی در قاب نگاه گوگول

نرگس نیک‌نیا
یکشنبه, 01 شهریور 1394 - 07:42
سامسای عاشق

سامسای عاشق

منصوره حسینی‌شعار
رویدادهای پیش رو