پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 - 16:22
معرفی رمان مردی به نام اوه

معرفی رمان مردی به نام اوه

 فاطمه ذات‌عجم
چهارشنبه, 11 شهریور 1394 - 11:58
سخن حذف‌شدگان: درباره «چالِ» علی دهقان

سخن حذف‌شدگان: درباره «چالِ» علی دهقان

احسان صفی‌خانی
یکشنبه, 08 شهریور 1394 - 13:27
میدل مارچ

میدل مارچ

  پروین عبدالله‌زاده
پنج شنبه, 05 شهریور 1394 - 09:10
پرتره هنر متعالی در قاب نگاه گوگول

پرتره هنر متعالی در قاب نگاه گوگول

نرگس نیک‌نیا
یکشنبه, 01 شهریور 1394 - 07:42
سامسای عاشق

سامسای عاشق

منصوره حسینی‌شعار
چهارشنبه, 28 مرداد 1394 - 09:31
سه گانه پتش خوآرگر: جلد اول: حماسه؛ سرآغاز

سه گانه پتش خوآرگر: جلد اول: حماسه؛ سرآغاز

فرزاد ‌حاجی‌زین‌العابدینی
چهارشنبه, 21 مرداد 1394 - 08:41
 هفت رخ فرخ ایران

هفت رخ فرخ ایران

کاظم حافظیان رضوی
یکشنبه, 18 مرداد 1394 - 10:39
نازبالش

نازبالش

مهسا فردحسینی
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 - 10:16
سال بلوا

سال بلوا

معصومه نیک نیا
یکشنبه, 11 مرداد 1394 - 08:59
خر حیوان نجیبی است

خر حیوان نجیبی است

نیره خداداد شهری
چهارشنبه, 07 مرداد 1394 - 09:47
یکی بود، عکسی بود، قصه ای بود

یکی بود، عکسی بود، قصه ای بود

الهام صالح
تصویر فرهنگی
رویدادهای پیش رو