گزارش تصویری بازدید رییس ایفلا از کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

 

به گزارش لیزنا، پرز سالمرون رییس ایفلا در پنجمین روز از سفر خود به ایران از کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد.