هشتمین سالگرد لیزنا
ارزش کارتان را میدانم/ لیزنا توانسته است اطلاع رسانی را به نحوی مطلوب پوشش دهد

پیام دکتر مرتضی کوکبی، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هشتمین سالگرد لیزنا:

به مناسبت هشتمین سالگرد لیزنا پیامی دریافت کردم که در آن، از بنده خواسته شده بود که مطلبی دربارۀ لیزنا بنویسم. به همین مناسبت باز هم فرصتی به خود دادم  و به سراغ سایت لیزنا رفتم. مانند همیشه از دیدن سایت زیبای لیزنا لذّت بردم امّا این زیبایی را تنها یک زیبایی ظاهری نمیدانم بلکه این زیبایی تلاش گروهی است که صمیمانه دل به کار داده اند؛ گروهی که از مسؤولیّت خود نیک آگاهند و در انجام آن هم از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند. ضمن بررسی سایت، کنجکاو شدم که دربارۀ بنده آخرین اطّلاعات لیزنا چیست و همان گونه که انتظار داشتم آخرین اخبار را دیدم. تنها میتوانم بنویسم که ارزش کارتان را میدانم، برای همۀ شما صمیمانه آرزوی بهروزی دارم و میدانم که این آرزو، تنها آرزوی بنده نیست بلکه آرزوی همۀ کسانی است که دغدغۀ این رشته و این حرفه را دارند و مانند شما برای آن دل میسوزانند.

زیبایی این تلاش را در هشتمین سالگرد لیزنا صمیمانه به شما تبریک میگویم و برای همۀ شما عزیزان زیباییهای بیشتری آرزو میکنم.

پیروز باشید

کوکبی

پیام دکتر فریده عصاره، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هشتمین سالگرد لیزنا:

هشتمین سالگرد لیزنا را تبریک عرض نموده و برای این رسانه نوپا در عصر فناوریهای نوین اطلاعاتی آرزوی موفقیت های بیش از پیش را دارم.  قابل ذکر است که این رسانه متعهد در طول سالهای گذشته  توانسته است که اطلاع رسانی  را بویژه در حیطه علم اطلاعات و دانش شناسی به نحوی مطلوب و مناسب  پوشش دهد. جا دارد یادآوری نمایم که  لازم است به اطلاع رسانی اخبار در علم اطلاعات و دانش شناسی  در شهرستانها  نیز توجه بیشتری بنماید.

با آرزوی موفقیت های بیش از پیش برای لیزنا در سال جدید پیش رو.

عصاره