انتشارهشتمین شماره فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم، هشتمین شماره این فصلنامه با سردبیری مرتضی کوکبی و به همت اعضای اجرایی مجله و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم؛ با هدف انتشار نتایج پژوهشها در موضوعهای مرتبط با حوزههای مدیریت اطلاعات منتشر شد.

 مقالاتی که در این شماره به چاپ رسیده اند، عبارتند از:

عنوان مقاله

نویسنده/ نویسندگان

نشریات جعلی را بشناسیم

مریم صراف زاده

سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی

مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و جهان

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهر دَیِر در فاصله زمانی تابستان 1395

ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مریم خوشکنار

تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاسمن نقی زاده؛ سعید غفاری

اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک‌داری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ملت)

هانیه هوشمند؛ امیر افسر

گفتنی است، مقاله‌های  شماره نهم (زمستان 1396) این مجله نیز، مراحل آماده سازی را سپری می‌کند و به زودی منتشرخواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله اینجا مراجعه نمایند.