هشتمین سالگرد لیزنا
پنج دلیل موفقیت لیزنا

یادداشت یزدان منصوریان، دانشیار دانشگاه خوارزمی،  به مناسبت هشتمین سالگرد لیزنا:

 اکنون در آستانه نهمین سال تاسیس لیزنا میتوانیم به کارنامه هشت ساله این رسانه با دقت بیشتری بنگریم و مهمترین دستاوردهای آن را ارزیابی کنیم. به نظرم با توجه به امکانات اندکی که لیزنا در اختیار داشته و به رغم تمام محدودیتهایی که در مسیر هر فعالیت فرهنگی مستقل وجود دارد، این رسانه در مجموع موفق بوده است. به نظرم پنج دلیل اصلی موفقیت لیزنا عبارتند از:

1.     خلاقیت و نوآوری: نخستین عامل موفقیت لیزنا ایدۀ خلاقانه تاسیس آن بود. بی تردید ایجاد یک پایگاه خبری مستقل و تخصصی برای اهالی یک حرفه و رشته دانشگاهی ایده ای خلاقانه بود و همچنان امتیازی ویژه برای لیزنا محسوب می شود. خوشبختانه لیزنا در این سالها موفق شده همین نقطه کانونی و قلمرو تخصصی را حفظ کند و به حاشیه نرود. ضمن آنکه همچنان فرصتهای تازه ای برای خلاقیتهای بیشتر پیش رو دارد و امید است با اتکا به تجربه سالهای گذشته بتواند به موفقیتهای تازه دست یابد.

 2.     آهستگی و پیوستگی: لیزنا در هشت سال گذشته حرکتی آهسته ولی پیوسته را تجربه کرده است. استمرار در کار یکی از پایه های اصلی در هر فعالیت فرهنگی است و خوشبختانه لیزنا تا این مرحله وقفه ای در کارش نداشته است. علاوه بر آنکه بخش اصلی خبر به صورت روزانه اخبار را منتشر می کند، بخشهای دیگر نیز مرتب روزآمد شده اند. مثلاً دوشنبه هفتم اسفند 1396، شماره 378 «سخن هفته» منتشر شد. همه کسانی که به نحوی تجربه ای در بخش مطبوعات و رسانه دارند، به خوبی می دانند که انتشار منظم و بی وقفه یک بخش در 378 هفته پی در پی کار آسانی نیست و انگیزه ای قوی و همتی والا می طلبد. افزون بر این، در خلال این سالها به تدریج بخشهای تازه ای همچون «برگ سپید» نیز ایجاد شده که هر یک به حرکت آرام خود ادامه می دهند.

 3.     پایبندی به ارزشهای حرفه ای: لیزنا برای خودش اصولی انتخاب کرده که در بخش «درباره ما» منتشر شده و در این مدت کوشیده است به آنها پایبند بماند. پایبندی به این اصول اعتمادی در مخاطبان ایجاد می کند که برای هر رسانۀ مستقل سرمایه ای سترگ است و به آسانی به دست نمی آید.

 4.     توجه همزمان به وجه حرفه ای و دانشگاهی: مرور مطالب منتشر شده در لیزنا به خوبی نشان می دهد که در این سالها هر دو بخش حرفه ای و دانشگاهی کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) مورد توجه بوده و این رویکرد بر غنای محتوا و گستره فعالیتهای لیزنا افزوده است.

 5.     شناخت مخاطبان و احترام به خواست آنان: کارنامه لیزنا نشان می دهد که به مخاطبان خود توجه داشته و تلاش کرده است که نیازها و علائق آنان را بشناسد و برای تامین خواست آنان قدم بردارد. خوشبختانه این پایگاه خبری رسانه ای تعاملی است که در همه بخشهای آن مخاطبان می توانند فعالانه حضور داشته باشند و دیدگاه و نظرات خود را بنویسند.

 در مجموع به نظرم لیزنا نمونه ای موفق از فعالیت فرهنگی و رسانه ای در قلمرو علم اطلاعات و دانش شناسی است و با تکیه بر تجربه ای که در این سالها کسب کرده می تواند گامهای بلندی برای شکوفایی بیشتر در آینده بردارد و همچنان «صدای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی» باشد. برای لیزنا و همراهانش آرزوی برومندی و بهروزی روزافزون دارم.