ترجمه کتاب «اقتصاد اطلاعات» منتشر شد

 به گزارش لیزنا، در این کتاب نویسنده بعد از تعریف اطلاعات، اطلاعات را به سه نوع  اطلاعات نرم، اطلاعات سخت و اطلاعات کُپی، تقسیم می کند و سپس فرایند تحول اقتصادی را توضیح  می دهد. نویسنده در ادامه به تعریف جامعه اطلاعاتی و رابطه اقتصاد با اطلاعات می پردازد و در رابطه با ارزش اطلاعات نرم و نحوه قیمت گذاری آن توضیحات مفصلی ارائه می دهد. 

در این کتاب نویسنده همچنین ارزش اطلاعات  و اقتصاد را در دوره های کشاورزی، صنعتی، سرمایه داری و سپس در دوره کنونی توضیح و تفاوتهای هر یک را نسبت به دوره قبل شرح  داده و سپس تغییر در عوامل تولید را با استفاده از اطلاعات نرم توضیح می دهد.

جو دی نویسنده کتاب در ادامه در رابطه با «درآمد آگاهی» و کسب اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و نقش آن در جهان امروز صحبت می کند. نویسنده در ادامه معظلات نظام سرمایه داری در مقابل اقتصاد مبتنی بر اطلاعات توضیح داده و مشکلات پیش آمده در چند سال اخیر همچون «جنبش وال استریت» را جرقه شروع پایان نظام سرمایه داری می داند و به تفصیل در این مورد توضیح می دهد. 

نویسنده کتاب در رابطه با نقش اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در مرحله گذار از نظام سرمایه داری به نظام اقتصاد اطلاعات و سناریوهای که در آینده محتمل می شوند، توضیحاتی ارائه می دهد. 

این کتاب که سومین ترجمه پیمان کریمی است از سوی نشر «چاپار» در 154 صفحه  به چاپ رسیده است.

پیمان کریمی کتابدار کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان مریوان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته کتابداری است.