زمان ارسال آثار به ششمین جشنواره تقدیر از مروجان كتابخوانی تمدید شد

به گزارش لیزنا، زمان ارسال آثار به ششمین جشنواره تقدیر از مروجان كتابخوانی تا 31 شهریور 98 تمدید شد.

علاقمندان برای شرکت در جشنواره باید فرم ثبت نام را تکمیل نمایند و به آدرس ایمیل جشنواره به نشانیMoravejan.ketab@gmail.com  ارسال کنند.

همچنین علاقمندان می توانند آثار خود را به آدرس پستی دبیرخانه جشنواره به نشانی : تهران- خیابان مطهری- خیابان فجر – شماره 7- ساختمان فجر- طبقه پنجم- شبکه مروجان كتابخوانی كشور ارسال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت جشنواره به نشانی moravejan.ir مراجعه نمایید.