قسمت دوم آرموک تک
آشنایی با فناوری NFC

به گزارش لیزنا٬ در قسمت دوم آرموک تک٬ کاربرد فناوری NFC در کتابخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است.