حفاظت از منابع دیجیتال با تکنولوژی DRM

 

به گزارش لیزنا٬ آرموک تک در این قسمت به تکنولوژی DRM برای حفاظت از منابع دیجیتال پرداخته است.