جمعه, 24 ارديبهشت 1395 - 14:09
حاشیه های نمایشگاه کتاب از نگاه دوربین

حاشیه های نمایشگاه کتاب از نگاه دوربین

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاشیه های جالب توجهی داشت.
جمعه, 24 ارديبهشت 1395 - 14:09
حاشیه های نمایشگاه کتاب از نگاه دوربین

حاشیه های نمایشگاه کتاب از نگاه دوربین

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاشیه های جالب توجهی داشت.
چهارشنبه, 18 فروردين 1395 - 10:14
نمایشگاه کتاب در شهر رویایی آفتاب

نمایشگاه کتاب در شهر رویایی آفتاب

 بعد از سالها خانه به دوشی نمایشگاه کتاب، امسال با تلاش شبانه روزی مسئولین، نمایشگاه کتاب به شهر رویایی آفتاب منتقل می شود.
پنج شنبه, 09 مهر 1394 - 13:32
منم دلم ایفلا میخواد!

منم دلم ایفلا میخواد!

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 - 10:11
خبرنگار فرهنگی دیگه چیه؟!

خبرنگار فرهنگی دیگه چیه؟!

پنج شنبه, 28 خرداد 1394 - 20:42
کتاب را مانند سیگار پرمخاطب کنیم

کتاب را مانند سیگار پرمخاطب کنیم

پنج شنبه, 24 ارديبهشت 1394 - 11:56
تجهیزات لازم برای ورود به نمایشگاه

تجهیزات لازم برای ورود به نمایشگاه