ارسال كتاب‌هاي «طرح انتخاب كتابدار 2» به كتابخانه‌هاي عمومي

به گزارش لیزنا، بر اساس اعلام  ستاد خبري نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، مديركل منابع نهاد با اشاره به مراحل خريد كتاب‌هاي انتخابي كتابداران در اين طرح، توضيحاتي در خصوص فرآيند خريد ارائه كرد و گفت: «با پايان يافتن زمان برگزاري طرح انتخاب كتابدار 2، اداره كل منابع كار ارزيابي عناوين انتخاب شده را با همكاري كارشناسان استاني به اتمام رساند و فهرست عناوين درخواستي پس از تامين اعتبار لازم در شهريور ماه 95، به صورت كتابخانه‌اي خريداري و پس از صحت‌سنجي تك‌تك بسته‌ها، فرآيند ارسال آنها به كتابخانه‌هاي عمومي آغاز شده و تاكنون بسته‌هاي بيش از 100 كتابخانه از مجموع كتابخانه‌هاي نهادي براي آنها ارسال شده است.»

 

علي رمضاني، در ادامه به ويژگي‌هاي خاص مرحله دوم انتخاب كتاب توسط كتابدار اشاره كرد و افزود: «از ويژگي‌هاي خاص طرح انتخاب كتابدار 2، گستردگي بازه انتخاب كتاب‌ها (190 هزار عنوان منتشر شده در كشور از سال 1390 تا 1394) و تنوع ناشران بود. بر همين اساس فرآيند خريد به شكلي طراحي شد تا ضمن افزايش سرعت خريد و ارسال كتب، فهرست درخواستي هر كتابخانه با رعايت سقف اعتبار به شكل يكجا در يك بسته پستي به كتابخانه مقصد ارسال گردد.»

وي در پايان ابراز اميدواري كرد تا زمان اتمام خريد و ارسال كتب درخواستي كتابداران، پشتيباني‌هاي لازم از اين موضوع انجام شود تا فرايند با قوت لازم به پايان رسيده و در كمترين زمان ممكن خريد كتب اين مرحله به سرانجام مورد نظر دست يابد.

 

طرح انتخاب كتابدار 2 در مرداد ماه سال گذشته در سطح كتابخانه‌هاي عمومي نهاد برگزار شد و در مجموع حدود 23000 عنوان در 75000 نسخه كتاب از سوي كتابداران انتخاب و فرآيند ارسال آنها به كتابخانه‌هاي عمومي آغاز شده است.