27 هزار و 700 سند به مجوعه کتابخانه آستان قدس افزوده شد

 به گزارش لیزنا، براساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس ‌رضوی، کارشناس مسئول بخش مخزن اسناد این سازمان، اعلام کرد: در سال 1395، بیش از 27 هزار و 700 سند مکتوب و غير مکتوب از طريق اهدا، خريداری و توليد، به مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزوده شده است که با اين تعداد، شمار اسناد مکتوب این مرکز از مرز 13 میلیون و 376 هزار برگ گذشت.

مسئول بخش مخزن اسناد این سازمان توضيح داد: از ميان اسنادی که سال گذشته جذب اين مجموعه شده، حدود 21 هزار برگ مربوط به اسناد مکتوب است که از اين ميان 5 هزار و 500 برگ به صورت خريداري و حدود 15 هزار و 400 برگ و فایل دیجیتالی اهدايی است.

وی افزود: همچنين، نزديک به شش هزار و 800 قطعه سند تصويري به صورت فایل دیجیتال و آنالوگ در سال 95 به اين مجموعه افزوده شده که بيش از 5 هزار و 800 فايل ديجيتال به صورت اهدايی و افزون بر 640 قطعه از طريق خريداری بوده، و بالغ بر 300 فایل دیجیتالی نيز از بافت قديم شهر مشهد، توسط کارشناسان مرکز اسناد آستان قدس رضوی و با همکاری بخش تاريخ شفاهی اين مرکز توليد شده است.

کارشناس مسئول بخش مخزن اسناد این سازمان با بيان اينکه حفظ و نگهداری این اسناد از دغدغه‌های مهم این مرکز است، افزود: در این راستا سال گذشته، از اسناد مکتوب این مرکز بیش از 193 هزار و 700 صفحه، نسخۀ پشتیبان تهیه شده و افزون بر يک هزار و 500 برگ نيز مورد مرمّت و آفت‌زدايي قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سالانه صدها نفر برای استفاده از اسناد مکتوب و غیر مکتوب، به این مرکز مراجعه می‌کنند، به اسناد ديداری و شنيداري اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، بيش از يک هزار و  500 حلقه سند ديداری و شنيداری به مجموعه اسناد آستان قدس رضوی افزوده شده که از اين ميان، افزون بر 260 ساعت به صورت خريداری و 300 حلقه به صورت اهدايی بوده است.

همچنین اسناد موجود در این مرکز، دارای تاریخی پانصدساله است و در این میان، اسنادی از دوره افشاریه، قاجاریه و مجموعه‌ای ۶۹ هزارصفحه‌ای از اسناد دوره صفویه وجود دارد که بیشترین اسناد مربوط به دوره صفویه در سطح جهان بوده و به عنوان میراث معنوی یونسکو ثبت جهانی شده است.