اهدای ۴۸۰ نسخه کتاب کمک آموزشی به کتابخانه عمومی الزهرا(س) ابهر استان زنجان

به گزارش لیزنا، بنیاد علمی آموزشی قلم چی، ۴۸۰ نسخه کتاب کمک آموزشی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال به کتابخانه عمومی الزهرا(س) شهر ابهر اهدا کرد.

به منظور مشارکت در تأمین منابع کمک آموزشی کتابخانه های عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۶۵۰ نسخه کتاب معادل ۷۹۰ میلیون ریال توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی به کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا شده است.

گفتنی است، بنیاد علمی آموزشی قلم چی به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حوزه احداث کتابخانه در مناطق محروم و تأمین منابع کمک آموزشی کتابخانه های عمومی سراسر کشور گام های اثرگذاری برداشته است.