اهدای قرآن دست‌نویس به کتابخانۀ وزیری یزد

به گزارش لیزنا، رئیس کتابخانه و موزۀ وزیری یزد، با اعلام این خبر اظهار داشت: یک جلد قرآن کریم به خط نسخ ممتاز و با کاغذ اصفهانی، توسط سید احمد سادات موسوی وقف کتابخانه و موزۀ وزیری یزد شد.

محمدرضا ملک‌ثابت‌ با بیان این‌که این قرآن دارای 400 برگ 17 سطری است، افزود: آنچه بر ارزش و اهمیت این نسخه افزوده خط نسخ ممتاز آن است؛ به‌علاوه، همۀ اوراق آن، دارای جدول‌کشی به زر، سبزی، سرخی و تحریر مشکی بوده و فواصل آیات گوی زرین است.

وی به بیان دیگر مشخصات این مصحف ارزشمند پرداخت و گفت: قرآن دارای سرلوح، همۀ اوراق آن، دارای کمندکشی و سر سور‌ه‌ها به خط ثلث به سرخی کتابت شده است.

ملک‌ثابت‌ در پایان، قطع این قرآن نفیس را جیبی و در اندازۀ 5/17×10 دانست و ادامه داد: اندازۀ سطرهای آن، 5/12×7 بوده و جلد آن، مقوایی با روکش تیماج است.