اسناد پرونده‌های قیام تاریخی مسجد گوهرشاد رونمایی می‌شود

 به گزارش لیزنا، مهدی قیصری نیک، معاون امور موزه‌ها و دبیر کمیتۀ رونمایی از آثار نفیس سازمان یادشده، اعلام کرد: مراسم رونمایی و معرفی 3هزار و 200 برگ سند تاریخی و طرح پژوهشی قیام مسجد گوهرشاد و همچنین افتتاح پایگاه حجاب و عفاف، ساعت 10صبح سه‌شنبه 25تیرماه در محل موزۀ قرآن و هدایای مقام معظم رهبری(مدظله) آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر برگزار میشود.

گفتنی است، این اسناد متعلق به قیام تیرماه 1314 شمسی مردم در مقابل سیاست‌های رضاخان برای کشف حجاب زنان و تغییر لباس مردان و کشتار خونین مسجد گوهرشاد است. بیشتر این اسناد، مربوط به پروندههای بازجویی از دست‌اندرکاران دستگیری، شکنجه و تبعید مردم و علما است. اهمیت این اسناد از آن روست که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و با توجه به دست اول بودن منابع، افقهای جدیدی را در این زمینه خواهد گشود.