برپایی نمایشگاه سالنامه‌های تاریخی تهران در کتابخانه و موزه ملی ملک

 به گزارش لیزنا، نمایشگاه سالنامه‌های تاریخی تهران، که از روز یک‌شنبه 14 مهر 1398 خورشیدی در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش می‌یابد، 24 سالنامه مهم تاریخی از دبیرستان‌های پرآوازه در تاریخ تهران همچون مروی، دارالفنون، ادیب، البرز، ایرانشهر و هدف و سالنامه‌های دانشگاه تهران، دانشسرای عالی تهران، پارس، آموزشگاه‌های زرتشتیان و دارالمعلمین عالی را دربرمی‌گیرد.

این نمایشگاه، 16 سالنامه از ‌ گنجینه نشریات موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و 8 سالنامه از مجموعه شخصی حسین تقوی مجموعه‌دار نشریات و مطبوعات را دربرمی‌گیرد.

نمایشگاه سالنامه‌های تاریخی تهران از روز یک‌شنبه 14 مهر 1398 خورشیدی تا یک ماه برپا است. 

این نمایشگاه در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی (میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق) برگزار می شود.

بازدید از این نمایشگاه در روزهای شنبه تا پنج‌شنبه از ساعت 8:30 تا 16:15 (پنج‌شنبه‌ها تا 15:15) امکان‌پذیر است.