10 اندیشه بنیادی برای موفقیت فردی و حرفه ای

(لیزنا، گاهی دور/گاهی نزدیک 182): رحمت الله فتاحی، معلم علم اطلاعات و دانش شناسی: 10 اندیشه بنیادی برای موفقیت فردی و حرفه ای

 1.      باور به مردم دوستی و جامعه مداری

2.      باور به ارتباطات حرفه ای و اجتماعی برای آگاهی خود و آگاهانیدن دیگران

3.      باور به تاثیرگذاری فردی و حرفه ای کار خود

4.      باور به سودمندی مطالعه (عمومی و تخصصی) برای دانش افزایی

5.      باور به اهمیت برنامه هدفمند و نظم شخصی برای رسیدن به موفقیت

6.      باور به اراده، تلاش و سخت کوشی برای رسیدن به موفقیت

7.      باور به ارزشمندی نقدِ اندیشه های خود از سوی دیگران و حتی تجربه های شکست خورده

8.      باور به مخرب بودن پیش فرض های غیرمنطقی، حسادت، تنفر، و بدگویی

9.      باور به مخرب بودن شهرت طلبی و خودبزرگ بینی

10.  باور به تاثیر سلامت نفس و سلامت تن در زندگی شخصی و حرفه ای

 

باید توجه داشت که نوشته ها و گفته های فراوانی بویژه از بعد روانشناختی در باره اصول موفقیت وجود دارد که لازم است حداقل یکی دو مورد از آنها را بخوانید.

شما می توانید اصول مورد توجه خود را داشته باشید. درعین حال، باید بدانید که همه این اندیشه ها نیازمند رویکردی عملگرایانه است، یعنی باید برای هر یک از اندیشه های مطرح شده راههای عملی تدوین و اجرا کرد.

همچنین، با بررسی زندگی افراد موفق در حرفه خود، می توانید به این دریافت برسید که این 10 باور یا 10 اصل، نقطه مشترک موفقیت آنها می باشد.

 

بهروز باشید

اسفند 1395