صدور مجوز نشر ظرف یک ماه

 

به گزارش خبرنگار لیزنا، نشست خبری، سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بمروز (8 شهریور 93)  با حضور مدیران اجرایی این مجموعه، علی شجاعی صائین، مدیر توسعه کتاب و کتابخوانی؛ محمودرضا برازش، مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر؛ نجفعلی میرزایی، مدیرعامل خانه کتاب؛ امیرمسعود شهرام نیا، مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی؛ علی اصغر سید آبادی، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه ریزی کتابخوانی؛ مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی، برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست، عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تأکید بر نقش رسانه ها به عنوان تکمیل کننده عرصه مدیریتی کشور، به ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این معاونت پرداخت و گفت: در این یکسال معاونت بر اساس رویکردهای گزینش شده، برنامه های خود را پیش برده است. یکی از این رویکردها، عدالت فرهنگی بوده است. به این معنا که تولید و توزیع فرهنگی محدود به تهران، نباشد و استان ها جایگاه خود را در این حرکت فرهنگی پیدا کنند. وی در راستای تحقق این رویکرد، به برنامه هایی چون تفویض های استانی و تخصیص 15 میلیارد و 820 میلیون تومان از منابع معاونت به استان ها اشاره کرد.

 

وی ادامه داد: دیپلماسی فرهنگی بر مبنای چاپ و نشر از دیگر رویکردهای این معاونت است، و بر این اساس، فعالیت هایی چون، توجه به حوزه فارسی زبان منطقه، انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجام مراودات بیشتر در حوزه چاپ و نشر، انعقاد تفاهم نامه با دفتر یونسکو، و ... انجام شده است.

 

صالحی، شفافیت عملکردی را به عنوان یکی دیگر از رویکردهای این معاونت نام برد و گفت: در این راستا بحث کمیته خرید، به سامان رسید، و برنامه هایی چون، سامانه مجوز کتاب، سامانه توزیع کتاب، و سامانه چاپ در حال پیگیری است.

 

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سلیقه زدایی و ایجاد ساختارهای قانونی و قابل دفاع را، رویکرد دیگری دانست که بر اساس آن هیأت نظارت کتاب شکل گرفته است. وی همچنین به بحث شعر و ترکیب آن با بنیاد ادبیات داستانی اشاره کرد.

 

صالحی تصریح کرد: در حوزه اعتماد سازی در بین اهالی فرهنگ، همانطور که از کسی پوشیده نیست، اهالی فرهنگ واگرایی هایی داشته اند و دولت جدید در صدد جلب اعتماد از دست رفته آنان برآمده است.  در این راستا، اقداماتی در حوزه مجوزهای چاپ و نشر، رفع تعلیق های سلیقه ای و غیر قانونی، حضور عناصر مورد اعتماد اهل فرهنگ در هیأت امناها و کمیته های وابسته به معاونت فرهنگی، انجام شده است.

 

وی ادامه داد: از دیگر اولویت های این معاونت، حل مشکلات مالی بوده است. بر این اساس، تا پایان سال 92 بدهی وزارت به ناشران به صفر رسید. بدهی به ناشران خارجی نیز، چند ساله بود و اعتبار نشر ایران و وزارت ارشاد را تهدید می کرد، که این مسأله با پیگری های وزیر محترم ارشاد، حل شد.

 

صالحی با اشاره به اینکه بخش مهمی از توسعه هر حوزه به قوانین آن بستگی دارد، افزود: در این ایام دفتر حقوقی معاونت فعال بوده و بحث معافیت کتابفروشان نیز، که مانند دو ماراتن بین وزارتخانه و سازمان های مالیاتی بود، به نتیجه رسید.

 

وی با اشاره به رویکرد سازمان مبنی بر تسریع در فرایندها، از تسهیل صدور مجوز نشر کتاب خبر داد و گفت: بر این اساس پیش بینی می شود، بررسی کتاب در 1 ماه و حداکثر با مجوز خاص طی 2 ماه، به نتیجه برسد. یعنی از این پس وضعیت هیچ کتابی بیش از 2 ماه معلق نمانده و تعین تکلیف صورت خواهد گرفت.

 

صالحی، توسعه مطالعات زیرساختی در حوزه چاپ و نشر را از رویکردهای این معاونت دانست، و در این راستا به فعالیت های دفتر مطالعات و برنامه ریزی، و تبدیل خانه کتاب به مرکزی جدی برای مطالعات زیرساختی حوزه چاپ و نشر اشاره کرد.

 

توجه به بخش خصوصی، و بازنگری و آسیب شناسی فعالیت های جاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از دیگر رویکردهای این معاونت بود، که سید عباس صالحی از آن نام برد. وی در خاتمه سخنان خود، اظهار داشت: مدیران ما در مجموعه معاونت با جدیت در تلاشند تا بتوانند گام های درخور شأن مردم ایران بردارند.