با همت پیام حنان؛
از سامانه آرشیو دیجیتال دانشگاه الزهرا رونمایی شد

 به گزارش لیزنا، در مراسم بیستمین دوره هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه الزهرا(س) که با حضور ریاست، معاونت پژوهشی و اعضای هیأت علمی این دانشگاه برگزار شد از سامانه آرشیو دیجیتال دانشگاه الزهرا رونمایی شد.

سامانه آرشیو دیجیتال دانشگاه الزهرا در راستای افزایش و ارتقا رتبه علمی دانشگاه الزهرا در مجامع بین المللی و در راستای جمع آوری، سازماندهی و اشاعه منابع دیجیتال با هدف دسترسی آزاد و مدیریت شده منابع علمی اساتید، هیئات علمی دانشگاه راه اندازی شده است تا گنجینه پنهان این منابع اطلاعاتی تولیدی در معرض جهانی و موتورهای كاوش جهانی قرار گیرد.

در این راستا با استفاده از این سامانه كه شركت پیام حنان طراحی و اجرای آن را انجام داده است درگاه ارسال تمام منابع علمی تولیدی چه به شكل دسته ای و چه به شكل انفرادی از درگاه پورتال این سامانه در اختیار اساتید و هیات علمی و محققین و مدرسین قرار می گیرد تا پس از ارسال در كارتابل تیم مدیریتی سازماندهی كتابخانه مركزی عملیات پایش و تكمیل فرایند سازماندهی صورت پذیرد سپس امكان بازیابی آن توسط موتورهای كاوش جهانی مقدور می شود.