دومین کارگاه آموزشی اعضای کارگروه پياده‌سازی RDA برگزار می‌شود

  به گزارش لیزنا، دومین کارگاه آموزشی  برای اعضای «کارگروه مشترک پياده سازی استاندارد آر دی ای در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی» روز یکشنبه 30 تیر ماه ۱۳۹۸در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس این کارگاه است و درباره استانداردهای حوزه سازماندهی دانش برای آشنایی هر چه بیشتر اعضاء کارگروه با این حوزه صحبت خواهد کرد.