توسط انجمن کتابداری ایران - شاخه فارس
 کارگاه آموزشی سواد نوشتاری برگزار می شود

 زهرا شاه نظرنژادخالصی، عضو هیات مدیره و مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس با اعلام این خبر افزود: کارگاه آموزشی سواد نوشتاری با تدریس دکتر اسدالله جعفری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور در تاریخ یکشنبه 28 مهرماه 1398 ساعت 14 الی 18 در خیابان حافظ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، در اندیشگاه این مرکز، برگزار خوهد شد.

علاقه مندان جهت شرکت می توانند برای ثبت نام رایگان در این کارگاه حداکثر تا تاریخ 24/7/98 در وبگاه انجمن به نشانی ilisafars.ir  منوی اصلی قسمت ثبت نام در کارگاه مشخصات خود را ثبت کنند و در غیر این صورت برای شرکت به صورت آنلاین نیز می توانند 48 ساعت بعد به وبگاه آرموک به نشانی armook.ir  مراجعه نمایند.