یکشنبه, 16 مهر 1396 - 21:06
تبدیل تصاویر به متن با OCR

تبدیل تصاویر به متن با OCR

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
جمعه, 21 مهر 1396 - 13:35
کاربرد ربات تلگرام در کتابخانه ها

کاربرد ربات تلگرام در کتابخانه ها

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
یکشنبه, 16 مهر 1396 - 21:06
تبدیل تصاویر به متن با OCR

تبدیل تصاویر به متن با OCR

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
جمعه, 07 مهر 1396 - 09:03
حفاظت از منابع دیجیتال با تکنولوژی DRM

حفاظت از منابع دیجیتال با تکنولوژی DRM

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
یکشنبه, 02 مهر 1396 - 19:22
آشنایی با اسکنرها

آشنایی با اسکنرها

آرموک تک٬ هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
پنج شنبه, 23 شهریور 1396 - 17:44
آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای کوها

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای کوها

آرموک تک٬ پنجشنبه های هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
پنج شنبه, 16 شهریور 1396 - 14:52
آشنایی با دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

آشنایی با دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

آرموک تک٬ پنجشنبه های هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:42
آشنایی با فناوری NFC قسمت دوم آرموک تک

آشنایی با فناوری NFC

آرموک تک٬ پنجشنبه های هر هفته به معرفی فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.
جمعه, 10 شهریور 1396 - 17:17
آشنایی با فناوری RFID قسمت اول آرموک تک

آشنایی با فناوری RFID

آرموک تک٬ پنجشنبه های هر هفته به معرفی تکنولوژی های مورد استفاده در کتابخانه ها می پردازد.