پنج شنبه, 24 مرداد 1398 - 10:19
سیاست جهانی شدن  با جذب دانشجویان خارجی در چین و کره جنوبی

سیاست جهانی شدن با جذب دانشجویان خارجی در چین و کره جنوبی

کشورهای جهان می کوشند دانشجویان خارجی بیشتری را در موسسات آموزش عالی خود جذب کنند و در این بین، برنامه های کره جنوبی و جمهوری خلق چین قابل تامل است.
شنبه, 12 تیر 1389 - 13:42
ايران ژورنال: پایگاه اطلاعاتی تمام نمای مقالات نشریات علمی ایران و کشورهای جهان اسلام

ايران ژورنال: پایگاه اطلاعاتی تمام نمای مقالات نشریات علمی ایران و کشورهای جهان اسلام

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تمام نشريات چاپ شده در کشور را بدون محدوديت موضوع و زبان نشر گردآوری می نمايد. علاوه بر گردآوری نشريات منتشر شده در ايران، تهيه نشريات علمی جهان اسلام نيز در اين مرکز انجام می شود و از طريق ايران ژورنال در دسترس پژوهشگران قرار می گيرد.
جمعه, 28 خرداد 1389 - 12:20
انتشار سرعنوان های موضوعی فارسی: مسأله  به دست فراموشی سپرده شده!

انتشار سرعنوان های موضوعی فارسی: مسأله به دست فراموشی سپرده شده!

مسأله بسیار مهم این است که معلوم نیست سر عنوان های موضوعی چه زمانی چاپ می شود، خطرش دراینجاست که هیچ برنامه ای وجود ندارد، ممکن است 3 سال دیگه هم منتشر نشود. تا به حال که دیر شده است ولی این امید هم نیست که جبران شود.
پنج شنبه, 27 خرداد 1389 - 10:39
سرعنوان های موضوعی فارسی؛ در بن بست یا قرار گرفتن در مسیری جدید!

سرعنوان های موضوعی فارسی؛ در بن بست یا قرار گرفتن در مسیری جدید!

آخرین پیوست ویرایش سوم سرعنوان های موضوعی فارسی  سال 1385 منتشر شد اما اینکه ویرایش چهارم آن کی منتشر می شود باید گفت که با خداست! چرا که نیازی که یک نفر به عنوان کتابدار، برای چاپ سرعنوان های موضوعی احساس می کند، در نگرش های مدیریتی احساس نشده است.