شنبه, 31 فروردين 1398 - 14:13
برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی به منظور افزایش سواد اطلاعاتی اعضا سلسله کارگاه های آموزشی با عنوان «آموزش سواد کتابخانه ای» را برگزار می کند.
سه شنبه, 27 ارديبهشت 1390 - 13:52
 کارگاه آموزشی «فن بیان: مهارتهای ارتباطی و کلامی»

کارگاه آموزشی «فن بیان: مهارتهای ارتباطی و کلامی»

برگزار شد
سه شنبه, 20 ارديبهشت 1390 - 09:36
گردهمایی مدیران کتابخانه های دانشگاهی

گردهمایی مدیران کتابخانه های دانشگاهی

برگزار شد
شنبه, 17 ارديبهشت 1390 - 13:54
کارگاه «مباني روشهاي پژوهش آميخته»

کارگاه «مباني روشهاي پژوهش آميخته»

برگزار شد
چهارشنبه, 14 ارديبهشت 1390 - 09:28
كاربرد گراندد تئوري در پژوهشهاي سواداطلاعاتي

كاربرد گراندد تئوري در پژوهشهاي سواداطلاعاتي

برگزار شد
جمعه, 13 اسفند 1389 - 17:27
کارگاه «وبسنجی: چیستی، چرایی و چگونگی»

کارگاه «وبسنجی: چیستی، چرایی و چگونگی»

برگزار شد
دوشنبه, 02 اسفند 1389 - 21:59
کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ابسکو

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی ابسکو

برگزار شد
جمعه, 01 بهمن 1389 - 12:30
سومين همايش تخصصي ملي آرشيوي ایران

سومين همايش تخصصي ملي آرشيوي ایران

برگزار شد
فرهنگ و ادب