شنبه, 31 فروردين 1398 - 14:13
برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

برگزاری دو کارگاه آموزشی برای افزایش سواد اطلاعاتی اعضا در کتابخانه ملی

اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی به منظور افزایش سواد اطلاعاتی اعضا سلسله کارگاه های آموزشی با عنوان «آموزش سواد کتابخانه ای» را برگزار می کند.
یکشنبه, 05 دی 1389 - 12:00
کارگاه «End note»

کارگاه «End note»

برگزار شد
جمعه, 03 دی 1389 - 14:00
همایش کودکان و اینترنت

همایش کودکان و اینترنت

 برگزار شد
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 16:35
کارگاه «پژوهش در محیط وب»

کارگاه «پژوهش در محیط وب»

 برگزار شد
پنج شنبه, 02 دی 1389 - 13:00
 کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

کارگاه «تصمیم گیری در فرایند پژوهش»

  برگزار شد
چهارشنبه, 01 دی 1389 - 21:22
کارگاه «روش تحقیق»

کارگاه «روش تحقیق»

برگزار شد
سه شنبه, 30 آذر 1389 - 13:25
همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

همایش سرویسهای فرا کتابخانه ای

 برگزار شد
دوشنبه, 29 آذر 1389 - 00:30
قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

قابلیت های گوگل و وب 2 برای کتابداران

 برگزار شد
پنج شنبه, 18 آذر 1389 - 11:30
كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

 برگزار شد
سه شنبه, 11 آبان 1389 - 19:30
همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات  FRBR»

همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات FRBR»

برگزار شد
فرهنگ و ادب