چهارشنبه, 20 شهریور 1398 - 09:18
همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

اولین همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه عمومی ایران با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان برگزار می شود.
پنج شنبه, 18 آذر 1389 - 11:30
كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

كارگاه بين‌المللي «سياستگذاري علم و فناوري»

 برگزار شد
سه شنبه, 11 آبان 1389 - 19:30
همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات  FRBR»

همایش «الگوي مفهومي در سازماندهي اطلاعات FRBR»

برگزار شد
سه شنبه, 13 مهر 1389 - 08:50
کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

کارگاه «فنون و شیوه های نگارش مقاله علمی»

برگزار شد
دوشنبه, 29 شهریور 1389 - 21:40
همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

همایش کاربرد فن آوری RFID در کتابخانه

برگزار شد