چهارشنبه, 20 شهریور 1398 - 09:18
همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی فراخوان داد

اولین همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه عمومی ایران با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان برگزار می شود.
پنج شنبه, 11 شهریور 1389 - 13:04
کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

کارگاه آشنایی با نشر الکترونیکی

برگزار شد
شنبه, 02 مرداد 1389 - 18:25
کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

کارگاه آموزشی برنامه نویسی سی (مقدماتی)

برگزار شد
چهارشنبه, 30 تیر 1389 - 16:08
همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

 برگزار شد