News Code: 26518
Publication Date: Tuesday, 27 December 2016 - 13:35

main

»

مجموعه اصلی

»

اخبار کتاب

توسط انتشارات علمی فرهنگی

از «اسطوره‌شناسی هنر» رونمایی شد

Source : لیزنا
در برنامۀ این هفته عصر فرهنگی انتشارات علمی و فرهنگی،  روز دوشنبه ۶ دی ماه، از کتاب «اسطوره‌شناسی هنر» با حضور مترجم کتاب، بهروز عوض‌پور  و حمیدرضا شعیری، استاد دانشگاه رونمایی شد. 
از «اسطوره‌شناسی هنر» رونمایی شد

به گزارش لیزنا، بر اساس اعلام روابط عمومی انتشاراتی علمی فرهنگی، آیین رونمایی از کتاب «اسطوره شناسی هنر» در راستای برنامۀ عصر فرهنگ انتشارات علمی و فرهنگی، با حضور مترجم کتاب، بهروز عوض‌پور و حمیدرضا شعیری استاد حوزۀ نشانه-معنا‌شناسی و اصحاب اندیشه و قلم برگزار شد.

 در این مراسم عوض‌پور در معرفی و توضیح کتاب تصریح کرد: این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، درحالی‌که، گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود.

وی افزود: این نوشتار برخلاف عموم متن‌های موجود در این زمینه که بسیار ثقیل و پیچیده نوشته شده‌اند، به نحوی ساده و با بیانی روان و سلیس تنظیم شده است و در مقابل تکلف‌های موجود چنین متن‌هایی، بسیار ساده و بی تکلف به شرح و بسط گفته‌های خود می‌پردازد. البته شایان توجه است که در کنار این سادگی نویسنده در تمام کتاب موضوعات را به شکلی مستند مطرح می‌کند و برخلاف نوشته‌های از این دست که اغلب به طور توصیفی و روایی به مباحث اسطوره‌‌شناسی و هنر می‌پردازند، این نوشتار به گونه‌ای نظام‌مند و روش‌مند، با آوردن دلیل، مدرک و سند مباحث مورد نظر خود را پیش می‌برد.

در ادامه حمید رضا شعیری ابراز داشت: اسطوره چیزی است که در تعریف کلاسیک قدرت تجمیع بسیار بالایی از نشانههای قدرت دارد. وقتی نشانه‌های قدرت در یک جا یا یک فرد تجمیع می‌شوند اسطوره را می سازند.  در زندگی مردن امروزی تجزیه اسطوره‌ها اتفاق افتاده است به دلیل اینکه انسان امروزی بر خلاف اسطوره‌ها تنها جزئی از اسطوره را در درون خودش دارد؛ و آن قدرت بسته به شرایط تعریف می‌شود. امروزه اسطوره با حرکت گره خورده است و می‌تواند در همه جهات و همه ابعاد حرکت کند.

او گفت اسطوره هم با خرد و هم با خائوس گره خورده است. با خرد به دلیل اینکه شناخت و آگاهی به ما می‌دهد، با خائوس از آن جهت که به نوعی با ویرانگری، طغیان و آشوب گره خورده است. در اسطوره حرکت، تخیل و باور نهفته است.

وی از آب، هوا، باد و آتش به عنوان  4 عنصر تخیل نام برد که هر کدام از اسطوره ها به یک یا دو یا سه از این تخیل ها بسیار وابسته هستند، مثل الهه آتش. و آنچه که مهم است اینست که این تخیل ها به زندگی امروز ما از طریق پر کردن نقطه خلاء که ممکن است معنایی محسوب شود، نفوذ می کند.

بهروز عوض‌پور در رابطه با این کتاب یادداشتی با عنوان «معرفی اجمالی کتاب اسطوره‌شناسی هنر نوشته اسماعیل گزگین» نوشته است.

 

معرفی اجمالی کتاب «اسطوره‌شناسی هنر» نوشته اسماعیل گزگین

 اسطوره‌ها بازتاب روان مردمان عصر باستان هستند. و هنر، در این عصر از آن‌جا بر دمیده است که روان آدمی را تسلی دهد. از این راه، می‌توان مرجع این هر دو را یکی انگاشت. و یا حتی گامی پیش‌تر رفته و هنر را زبان بیان اسطوره‌ها پیش از اختراع نوشتار دانست: آثار هنری عصر باستان در اصل اسطوره‌هایی تصویری (پیکتوگرافیک) هستند. اینان نیز چون اساطیر نوشتاری از زبانی نمادین بهره می‌برند. کوتاه سخن این‌که، اسطوره‌هایی که پس از اختراع نوشتار حالت نوشتاری به خود گرفتند، پیش از اختراع نوشتار حالتی تصویری داشتند. و از این راه اسطوره‌های نوشتاری در واقع تداوم همان اسطوره‌های تصویری هستند.

این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، درحالی‌که، گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود. گاه در پی آن می‌آید که روایت اسطوره‌ای پس پشت یک اثر هنری را کشف کند، و گاه بر آن می‌شود که مشخص کند یک روایت اسطوره‌ای چگونه در قالب یک اثر هنری متجلی می‌شود.

در همین راستا این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است که با روالی تاریخی شکل‌گیری اسطوره‌ها، آثار هنری و رابطه‌ی این دو را به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد.

در فصل اول که «اسطوره‌شناسی هنر» نام گرفته است، به چگونگی شکل‌گیری و زایش اسطوره‌ها پرداخته شده و نخستین تجلی اسطوره‌ها بر دیواره‌ غارها مورد تحقیق قرار می‌گیرد و نحوه‌ی انتقال این نقوش هنری بر شاکله‌ سنگ‌ها و چرایی و چگونگی آن شرح داده می‌شود. در ادامه‌ی این روند تاریخی، فصل دوم با نام «هنر اسطوره‌شناسی» روند مکتوب شدن این روایت‌های اسطوره‌ای را از نظر گذرانده و به معرفی و بررسی نمونه‌هایی از این روایت‌های اسطوره‌ای می‌پردازد. و در نهایت در فصل سوم کتاب «هنر و اسطوره‌شناسی امر مقدس»، به شکل‌گیری رگه‌هایی از این روایات اسطوره‌ای در کتب مقدس اشاره شده و بعضی از این روایات همانند اسطوره‌ی طوفان، مادر مقدس، قربان و ... به عنوان نمونه معرفی شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. در هر سه فصل این نوشتار در راستای تفهیم بهتر مطالب نمونه‌های بسیاری از اسطوره‌ها و آثار هنری مطرح می‌شوند و خصوصاً اساطیر و آثار هنری مطمح‌نظر قرار می‌گیرند که در خط سیر حیات بشری نقاط عطف بوده و هر کدام برای خود بزنگاهی مستقل محسوب می‌شوند.

 این نوشتار برخلاف عموم متن‌های موجود در این زمینه که بسیار ثقیل و پیچیده نوشته شده‌اند، به نحوی ساده و با بیانی روان و سلیس تنظیم شده است و در مقابل تکلف‌های موجود چنین متن‌هایی، بسیار ساده و بی تکلف به شرح و بسط گفته‌های خود می‌پردازد. البته شایان توجه است که در کنار این سادگی نویسنده در تمام کتاب موضوعات را به شکلی مستند مطرح می‌کند و برخلاف نوشته‌های از این دست که اغلب به طور توصیفی و روایی به مباحث اسطوره‌‌شناسی و هنر می‌پردازند، این نوشتار به گونه‌ای نظام‌مند و روش‌مند، با آوردن دلیل، مدرک و سند مباحث مورد نظر خود را پیش می‌برد. افزون بر این، مباحثی که در این نوشتار مطرح شده است بسیاری از موضوعاتی را که تاکنون در تاریخ هنر بدیهی می‌پنداشتیم مورد سوال قرار می‌دهد و با آوردن دلایلی چند آن‌ها را رد کرده و به اثبات حقیقت موضوع می‌پردازد.

کوتاه سخن این‌که این کتاب مدخل بسیار خوبی برای کسانی است که به موضوعات اسطوره و هنر علاقمند هستند و مباحث اسطوره‌شناسی به مفهوم عام آن و اسطوره‌شناسی هنر به مفهوم خاص آن را دنبال می‌کنند.

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News