«آئورا» در باشگاه كتاب ايرانداك بررسی شد

به گزارش لیزنا، براساس اعلام روابط عمومی ایرانداک، اعضاء باشگاه در این نشست پيرامون رمان «آئورا» اثر کارلوس فوئنتس، رمان‌نويس مكزيكی سخن گفتند. اين رمان فضايی سورئال را به تصوير كشيده است. ابتداي اين اثر شكل داستانی و روايی دارد و مابقی آن تحليلی از چرايی و دلايل انگيزشی نوشتن داستان توسط نويسنده است. اين كتاب بسيار خوش‌خوان قلمداد و ارزيابی شد ؛ چرا كه هم كم‌حجم برای مطالعه است و هم سرشار از فايده.

در ادامه، از بهانه‌های امروزي كم‌خوانی يا نخواندن كتاب و پايين آمدن سرانه مطالعه افراد، سخن به ميان رفت. و طي آن مقايسه‌اي ميان عادات‌ رفتاري مطالعه نسل حال و گذشته انجام شد. به بيان ديگر، دلايل اين معضل فعلي جامعه مورد مورد بررسي قرار گرفت. كتاب «آنقدرها هم سرم شلوغ نيست» از جودی هيلز و ترجمه فاطمه كاوندی؛ و هچنين اثر «پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون كند؟» از آلن‌دو باتن و ترجمه گلی امامی از جمله آثاری هستند كه اندر مزايا و موشكافی اين معضل فراگير كنونی معرفي شدند.

پيام داستان كتاب هليز اين است: هنگامی كه به سرعت از چيزی عبور می‌كنيد، بسياری از چيزهای ظريف و لذات را درك نمی‌كنيد؛ به عبارتی در ستايش آهستگی و لذت از لحظات زندگی نوشته شده است. كه البته اين آهستگي مي‌بايست با ابرام، پافشاری و تلاش مستمر فرد همراه باشد. سرعت و سبك زندگی فعلی به رفتار انسان‌های امروزی آفت‌زده و آنان را به عبارتی راحت‌طلب پرورش و عادت داده است. عادت‌های غذايی فست‌فودی، كم‌كم به عادت‌های مطالعه افراد سرايت كرده و جستجوی آنان را به كسب اطلاعات اصطلاحا" ساندويچی دگرگون نموده است.

پيام كتاب «ذِن و فن نگاهداشت موتورسيكلت» اثر رابرت م. پيرسيگ نيز چنين است: چگونه مي‌توان ذِن (تمركز در هستي و كائنات در فضايی دور از اجتماع) كرد. به عبارتی، در عين پرمشغله‌‌گی، بتوان فعاليت‌های خوب و مفيدی را انجام داد. و اين اثر نيز مشابه مضمون اثر «پندار» از ريچارد باخ است ؛ و همچنين كتاب «فلسفه‌اي برای زندگی: رواقي زيستن در دنيای امروزی» اثر ويليام اروين نيز متذكر می‌شود كه آرامش به معنای تنبلي و لاابالی‌گری كه هر دو زيان‌بارند، نيست؛ بلكه آرامش بدين معناست كه هنگامي كه انسان آرامش ندارد، بالطبع كار مفيدی نيز نمی‌تواند انجام دهد.

به دنبال صحبت‌های اعضاء نيز برحسب سنخيت و ايجاب مباحث مطروحه، مقايسه‌ای پيرامون مكاتب فلسفی شرق و غرب و پنداشت های بستر فكری آنان به طور خلاصه اشاره شد.

نشست آتی اين باشگاه (11 بهمن ماه، ساعت 16-17 در محل کتابخانه ایرانداک)، به بررسی كتاب‌های سه جلدی خانم آگوتا كريستون با عناوين «دفتر بزرگ»، «مدرك»، و «دروغ»؛ همچنين اثر «زائر افسون شده» از نيكلای لسكوف اختصاص خواهد داشت.