دیدار و گفتگو با سید عبدالله انوار در آینده

به گزارش لیزنا، بر اساس اعلام مجله فرهنگی هنری بخارا، انوار دانشمندی چند وجهی است. او در دانشگاه تهران حقوق خواند؛ سپس به ریاضی روی آورد. ایشان یکی از زبده ترین کارشناسان نسخ خطی به شمار می رود. بیست سال در کتابخانه ملی ریاست بخش نسخه های خطی را به عهده داشت و متون مهمی را در زمینه موسیقی تصحیح کردند. همچنین در فلسفه ترجمه جستارهای فلسفی ویتگنشتاین و تطور حیات از برگسون و مقاصد الفلاسفه غزالی و همچنین ترجمه 22 جلد کتاب شفای ابوعلی سینا را به پایان بردند. اثار دیگر استاد در شرح متون فلسفی سالها پیش منتشر شد‌ه است.

استاد انوار از جمله یکی از تهران شناسان بنام هستند و چندین رساله درباره باغها، خیابان ها،محلات، قنات ها و دروازه های تهران منتشر کردند. در جلسه دیدار و گفتگو پنجشنبه 8 تیرماه استاد عبدالله انور بخشی دیگر از دانسته های خود را درباره تهران بیان خواهند نمود.

 

دیدار و گفتگو با این استاد هشتم تیر ماه ساعت 9:30 در کتابفروشی آینده(بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار) برگزار می شود.