888 عنوان کتاب به مرحله داوری جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان راه یافت

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان 888 عنوان کتاب از میان 1هزار و 143 عنوان کتاب راه یافته به نهمین دورۀ جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان در حـوزه‌های شعـر، داستان و علمی آموزشی‌تالیفی چاپ اول سالهای 1394 و 1395 در گــروه‌های سنــی خردسـال، کودک و نوجوان توسط پنج کارشناس حــوزۀ کتاب کودک و نوجوان ارزیابی و به مرحله تخصصی داوری وارد شدند.

انجمن فرهنگی ناشـران کتـاب کودک و نوجوان در نهمیـن دورۀ جشنواره بـرای حمـایت از شـاعـران، نویـسنـدگان، تصـویرگـران و سـایر عوامل تولـیـد کتاب ایرانی، فقط کتاب‌های تالیفی را ارزیابی می‌کنند.