News Code: 34099
Publication Date: Sunday, 22 April 2018 - 13:36

main

»

مجموعه اصلی

»

اخبار کتاب

 سهم بیست و دو درصدی ایران از کل تولیدات علمی 57 کشور اسلامی

Source : لیزنا
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از استمرار افزایش تولید علم در کشورهای اسلامی, کسب رتبه نخست توسط ایران در میان این کشورها از نظر کمیت تولید علم در سال 2017 خبر داد.
 سهم بیست و دو درصدی ایران از کل تولیدات علمی 57 کشور اسلامی

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینسweb of science   نشان می‏دهد که  در سال 2017 میلادی تعداد کل مدارک ثبت شده توسط 57 کشور اسلامی به 237هزار و 543 مورد رسیده است. از آنجا که تعداد مدارک ثبت شده جمهوری اسلامی ایران برابر با 51هزار و 71 است بنابراین 22 درصد از کل تولیدات علمی کشورهای اسلامی توسط پژوهشگران ایران اسلامی تولید می‏شود.

دهقانی اظهار داشت:  بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه بین المللی WOS  از نظر کمیت تولید علم جمهوری اسلامی در میان کشورهای اسلامی در سال 2017 برای اولین بار رتبه نخست را کسب نموده است. هر چند در پایگاه استنادی اسکوپوس در تولید علم ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را داشت ولی در پایگاه استنادی WOS تا قبل از این همواره در سال‏های گذشته پس از ترکیه درجایگاه دوم بود. در حال حاضر نیز رتبه بین المللی ایران در هر دو پایگاه بین المللی WOS و اسکوپوس در پایان سال ۲۰۱۷ برابر با 16 است.

وی افزود:  بر اساس برنامه 10 ساله علم و فنآوری کشورهای اسلامی که در سال 2017  با حضور روسای جمهور و وزرای علوم و فنآوری کشورهای اسلامی در قزاقستان به تصویب رسید، میزان تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 10 سال آینده باید به دو برابر افزایش یابد. در حال حاضر سهم کل کشورهای اسلامی در تولید علم دنیا حدود 8 درصد بوده و لذا در 10 سال آینده بر اساس این برنامه لازم است به 16 درصد افزایش یابد. بررسی انجام شده نشان می‏دهد که روند تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 20 سال  اخیر همواره صعودی بوده است. به طوری که تعداد مدارک تولید شده توسط کشورهای اسلامی از 147هزار و 555 مورد در سال 2013 به 237هزار و 543 مورد تا پایان سال 2017 افزایش یافته است. این روند تولیدات علمی رشد 160 درصدی را در بازه زمانی مذکور در میان کشورهای اسلامی نشان می‏دهد. این در حالی است که میزان مدارک ثبت شده به نام جمهوری اسلامی ایران در سال 2013 از 31405 مدرک در سال 2017 به 51071 مدرک رسیده و میزان رشد تولید علم در این پنج سال 620 درصد بوده است. 

 

روند تولیدات علمی 57 کشور اسلامی در بازه زمانی 2013 تا 2017

 

سرپرست ISC در ادامه گفت: مقایسه میزان تولیدات علمی کشورهای اسلامی برتر تولید کننده علم در 2017 نشان می دهد که کشورهای جمهوری اسلامی ایران با 51هزار و 71 مدرک، ترکیه با 46هزار و 704 مدرک،  مالزی با 24هزار و 228 مدرک ، عربستان صعودی با 19هزار و 993 مدرک و مصر با 17هزار و 944 مدرک به ترتیب در جایگاه های اول تا پنجم قرار دارند. این در حالی است که در سال 2013 کشور ترکیه با 37هزار و 277 مدرک، ایران با 31هزار و 405 مدرک، مالزی با 17هزار و 376 مدرک ، عربستان صعودی با 12هزار و 17 و مصر با 10هزار و 636 مدرک کشورها ی برتر تولید کننده علم بوده اند.

دهقانی گفت: همچنین بررسی میزان سهم کشورهای اسلامی برتر تولید کننده علم حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران در سال 2017  با 4/22 درصد ، ترکیه 5/20درصد، مالزی 6/10 درصد ، عربستان صعودی 8/8 و کشور مصر 9/7درصد تولیدات علمی را دارند. این در حالی است که در سال 2013 میزان سهم کشورهای ترکیه 6/23 درصد، ایران 8/19 درصد، مالزی 01/11 درصد ، عربستان 6/7 و مصر 7/6 درصد بوده است. همچنین، بررسی‏ها بیانگر این امر است که در مجموع بیش از 80 درصد تولیدات علمی کشورهای اسلامی توسط 20 درصد این کشورها تولید می‏شود.

 

دهقانی در ادامه گفت: از نظر تولید علم در حوزه های پژوهشی مختلف توسط کشورهای اسلامی در بازه زمانی 2013 الی 2017 حوزه‏های موضوعی مهندسی با 188هزار و 26، شیمی با 82هزار و 31، علم‏رایانه با 78هزار و 198 بیشترین مشارکت را داشته و از این نظر در جایگاه های نخست تا سوم در میان تمامی حوزه های علمی قرار دارند. جایگاه‏های سوم تا دهم نیز متعلق به حوزه های موضوعی فیزیک، علم مواد، سایر موضوعات فناوری علم، ریاضی، پزشکی داخلی- عمومی، محیط زیست و علوم زیستی و داروشناسی و داروسازی است. 

 

توزیع فراوانی حوزه‏های پژوهشی کشورهای اسلامی در بازه زمانی 2013 تا 2017

دهقانی در پایان افزود: در زمینه دیپلماسی و همکاری های علمی کشورهای اسلامی با سایر کشورهای جهان؛ کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، چین، کانادا و استرالیا 7 کشوری هستند که با کشورهای اسلامی بیشترین همکاری علمی را در بازه زمانی 2013 تا 2017 داشته اند. نباید فراموش کرد که توسعه علمی در کشورهای اسلامی و مرجعیت علمی در سطح بین المللی تنها با افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی شود. مرجعیت علمی اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. توسعه و مرجعیت علمی پیامدهای مثبت زیادی برای کشورهای اسلامی به همراه خواهد داشت. بنابراین، بی تردید همزمان با ارتقاءکمیت تولید علم باید افزایش اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده نیز مورد توجه قرار گیرد.

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News