کاظمی:
 حتی کتابخوان کردن یک دانش آموز هم در بالا بردن سرانه مطالعه موثر است

به گزارش لیزنا، درحاشیه این مراسم علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی و رئیس سازمان دانش آموزی، در رابطه با دلیل ایجاد چنین تفاهم نامه ای به خبرنگار لیزنا گفت: ماموریت اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همچنین مجموعه معاونت فرهنگ و پرورشی آموزش و پرورش، کارهای فرهنگی است و هر کدام از این دو مجموعه یک سری ظرفیت ها در اختیار دارند. ما ظرفیت بزرگی به نام دانش آموزان، مدارس، خانواده ها و معلمان را داریم و مجموعه باغ کتاب نیز ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری را آماده کرده که هم عموم جامعه و هم عموم دانش آموزان می توانند استفاده کنند. ما تلاش می کنیم که از این ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری که دوستان در این مجموعه مهیا کرده اند، حداکثر استفاده را ببریم و زمینه ای را فراهم کنیم تا با توجه به نوع رویکردهایی که در این ظرفیت ها وجود دارد و رویکردهای فناوری فرهنگی جدید و جذاب و مطابق با ذائقه های دانش آموزان از این ظرفیت ها استفاده کنیم. به طوری که دانش آموزان از این محیط لذت ببرند و با کتاب انس و الفت بیشتری بگیرند و در کنار کتاب که کانون این مجموعه است از ظرفیت های فرهنگی جذاب دیگری که در بخش های مختلف دینی، هنری و فرهنگی ایجاد شده است، دانش آموزان بهره ببرند و در نهایت حال دانش آموزان تغییر کند و خوش شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا این تفاهم نامه تاثیری بر سرانه مطالعه دانش آموزان خواهد داشت، گفت: بی شک تاثیر خواهد داشت. ما اگر حتی یک دانش آموز را به حوزه کتاب و کتاب خوانی علاقه مند کنیم، قطعا بر سرانه مطالعه تاثیر دارد. تک تک دانش آموزان هستند که سرانه مطالعه را تغییر می دهند و این می تواند جهت گیری های خوبی را در زمینه علمی کشور و مسائل فرهنگی ایجاد کند. ما اگر هر کدام تلاش کنیم که سرانه مطلاعه خود را بالا ببریم و به مسائل فرهنگی که وجود دارد حساس باشیم، قطعا تغییر محسوسی را در حوزه مسائل فرهنگی در سطح جامعه ایجاد می کنیم.