همزمان با هفته پژوهش "سینما دیالوگ " منتشر شد

به گزارش لیزنا، این کتاب که پژوهشی در حوزه دیالوگ های ماندگار سینماست دو بخش دارد که در بخش اول برای نخستین بار به دیالوگ فیلم های ایرانی پرداخته شده است  و در بخش دوم دیالوگ برجسته فیلم های خارجی آمده است

نغمه ثمینی با مقدمه مفصلی که بر  سینمادیالوگ نوشته است  دیالوگ را تعریف و مختصات و ویژگی گفتگو در آثار نمایشی را نمایان می کند.

 این استاد دانشگاه همچنین  با برشمردن وظایفی که دیالوگ بر پرده سینما یا صحنه تئاتر بر عهده دارد کارکرد دیالوگ در آثار نمایشی را معرفی کرده است

مجید کوهکن نیز که برای تحقیق خود از منابع تصویری، فیلمنامه ها و نشریات سینمایی استفاده کرده است در پیشگفتار  کتاب می نویسد

«گفتگو درباره گفتگوهای سینمایی نوعی تکریم، ماندگاری و استمرار تاثیر گذاری هنر غالب دوران ماست که همانا بسط و توسعه فرهنگ جهان مدرن، تلقی می گردد

به تعبیری بعضی از دیالوگ ها بدل شده اند به اجزای لاینفکی که به ذهن و زبان ما سمت و سو بخشیده اند، و علاوه بر این تاویل و تحلیل اجتماعی و حقایق تاریخی را در خود دارند

گفتگوی بین شخصیتهای برخی فیلمها بعد از نمایش تبدیل به نوعی ادبیات شفاهی می شود، ادبیاتی که در ذهن جامعه به نوعی مفاهمه تلقی می گردد و به مثابه عاملی فرهنگساز عمل می کند و به جامعه جهت می دهد و حتی گاهی به ضرب المثل بدل گردیده و کنش اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده و نیز عاملی برای توسعه زبان می گردد».

کتاب سینما دیالوگ در 160 صفحه و با قیمت 35هزارتومان  توسط انتشارات فخراکیا کیا در دسترس علاقمندان قرار گرفت.