قسمت چهارم با کتاب کتابداران
معرفی کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

 

به گزارش لیزنا٬ برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در چهارمین قسمت این برنامه کتاب اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی٬ توسط دکتر سعید رضایی شریف آبادی معرفی می شود.