قسمت هشتم با کتاب کتابداران
معرفی کتاب استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران

 

به گزارش لیزنا٬ برنامه با کتاب کتابداران٬ به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در هشتمین قسمت این برنامه کتاب استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران٬ سید ابراهیم عمرانی معرفی می شود.