News Code: 40313
Publication Date: Sunday, 20 October 2019 - 11:18

main

»

مطالب کتابداری

»

گزارش

کتابخانه ملی و سیاستگذاری در حوزه آینده سازماندهی اطلاعات

Source : لیزنا
نخستین پیش‌نشست سازماندهی دانش کنگره پنجم با عنوان «آینده فهرستنویسی» در روز دوشنبه 22 مهر 1398 در محل اندیشگاه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
کتابخانه ملی و سیاستگذاری در حوزه آینده سازماندهی اطلاعات

 به گزارش لیزنا، در ابتدا ملیحه درخوش، دبیر نشست، ضمن خوش‌آمدگوئی به حضار به تببین موضوع انتخاب شده برای این نشست پرداخت و ضمن اشاره به موضوغ  اصلی کنگره پنجم، به اهمیت موضوع آینده فهرست‌نویسی اشاره کرد. 

درخوش دیدگاه‌های مختلفی که در رابطه با رویکردها و قواعد فهرست‌نویسی وجود دارد را تببین کرد و انجام تغییر در این حوزه را به شرط پذیرش سیاست‌گذاران این حوزه ممکن دانست.

وی دلیل تشکیل نخستین پیش‌نشست سازماندهی دانش در کتابخانه ملی را اهمیت این سازمان در سیاستگذاری در حوزه فهرستنویسی و سازماندهی منابع کتابشناختی در ایران اعلام کرد.

در ادامه دکتر فریبرز خسروی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع انتخاب شده برای این نشست، چند نکته و پرسش را بیان کرد. وی ضمن تأکید بر ضرورت باورمندی به تغییر، خواستار مشخص شدن مزیت‌های نگاه استاندارد موجود و مزایای بهره‌گیری از استانداردهای نوین شد و این پرسش را نیز مطرح کرد که دوره انتقال در حوزه سازماندهی چگونه باید طی شود؟

دکتر محمد زره‌ساز، دبیر علمی پنجمین کنگره نیز ضمن اشاره به پژوهش‌های انجام شده در فضاهای دانشگاهی در حوزه سازماندهی دانش و فهرست‌نویسی، نقش کتابخانه ملی به عنوان سیاستگذار اصلی این حوزه در اجرائی کردن یافته‌های آنها را جویا شد.

وی به مشکلات این نوع از پژوهش‌ها نیز اشاره کرد و خواستار تعامل بیشتر دانشگاه با صنعت (کتابخانه ملی و سایر کتابخانه‌های بزرگ) به منظور آزمایش کارآمدی قواعد و استانداردهای جدید این حوزه شد.

در ادامه این نشست دکتر مهدی خادمیان، طاهره یعقوب‌پور، دکتر نرگس نشاط، مهندس حسن باقری، نرگس خاتون عزیزیان، سهیلا فعال، دکتر بابک زنده‌دل و دکتر اعظم نجفقلی نژاد از فهرستنویسان، اعضای هیئت علمی و مدیران کتابخانه ملی و سیده رقیه حجازی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

ارائه گزارشی از فعالیت‌های کتابخانه ملی در زمینه استفاده از رویکردهای نوین در حوزه سازماندهی، تأکید بر تشکیل اتاق فکر در کتابخانه ملی برای بررسی موضوعات و رویکردهای جدید این حوزه، اشاره به دشواری تغییر در سازمان‌های دولتی، پیشنهاد استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای آزمایش رویکردهای جدید حوزه سازماندهی، اشاره به اضطراب اطلاعاتی کتابداران فهرستنویس در پذیرش رویکردهای نوین، تأکید بر ضرورت بازنگری در آموزش سازماندهی در دانشگاه‌ها و ضرورت توجه به روندهای تأثیرگذار بر تغییر در این حوزه (شامل اطلاعات، نیازهای کاربران، ماهیت کتابخانه‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان) از جمله موارد طرح شده بود.

در پایان، ملیحه درخوش دبیر نشست با اشاره به وجود نگاه مثبت به تغییر و تأکید بر نقش محوری کتابخانه ملی در این تغییر اعلام کرد این بحث در پیش‌نشست‌های آینده دنبال خواهد شد.

 

گزارش: سمیه فرزدی؛ عضو کمیته روابط عمومی و اجرائی کنگره پنجم

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News