News Code: 39257
Publication Date: Monday, 08 April 2019 - 09:17
Email
Print

main

»

مطالب کتابداری

»

گفتگو

مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان مطرح کرد

ارائه نگاه انتقادی و پیشنهادی دانشجویان در جشنواره کاریکاتور کتاب، مطالعه و خواندن

Source : لیزنا
رحمان معرفت، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان نقش دانشجویان در برگزاری اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور کتاب، مطالعه و خواندن در این دانشگاه را تشریح کرد.
ارائه نگاه انتقادی و پیشنهادی دانشجویان در جشنواره کاریکاتور کتاب، مطالعه و خواندن

اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور کتاب، مطالعه و خواندن به همت انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و انجمن علمی گرافیک دانشگاه سمنان و با کمک و پشتیبانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان در اردیبهشت 1398 برگزار خواهد شد.

خبرنگار لیزنا برای آشنایی با این جشنواره و فعالیت های صورت گرفته در این خصوص با رحمان معرفت، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان گفت و گویی داشته است.

 

ایده برگزاری این جشنواره چگونه مطرح شد ؟

در نشست های مختلفی که با دانشجویان انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه سمنان داشتیم، این موضوع که یکی از روش های ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب، استفاده از المان های بصری جذاب است، مورد توجه اعضا بود و بر همین اساس جرقه های اولیه راه اندازی اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور زده شد. قرار شد تا جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور در حوزه کتاب، مطالعه و خواندن فرصتی برای دانشجویان جهت ابراز دیدگاه های خود درباره این حوزه در قالب کاریکاتور فراهم آورد.

 

به نظر شما ویژگی های ممتازی موجود در بستر این  جشنواره که آنرا از سایر جشنواره ها متمایز می کند چیست؟

همه ما یک روز دانشجو بودیم. شما و دوستانتان نیز ممکن است اکنون یا در آینده در شرایط دانشجویی قرار داشته باشید. ما در دوران دانشجویی شاهد نگاه جالب، انتقادی و خاص دانشجویان هستیم. مهمترین ویژگی این جشنواره این است که تلاش می کند نگاه انتقادی و پیشنهادی دانشجویان سراسر کشور را نسبت به موضوع کتاب، مطالعه و خواندن در محفلی به نام جشنواره و با همین بهانه در معرض دید سایرین قرار دهد. زاویه نگاه دانشجو به کتاب، مطالعه و خواندن در این جشنواره به جامعه نشان داده خواهد شد.

 

 بزرگترین دستاورد این جشنواره برای دانشگاه و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی چه خواهد بود؟

هدف از برگزاری این جشنواره، نزدیک شدن به نگاه دانشجویان است. اگر جشنواره بتواند زاویه دید دانشجویان به حوزه کتاب، مطالعه و خواندن را در معرض نمایش عموم قرار دهد به هدف اصلی خود نائل شده است. اینکه بتوانیم به نگاه دانشجویی در این حوزه نزدیک شویم به نظرم موضوع مهم و دستاورد بزرگی است. گاهی کاریکاتورهایی در سطح شهر می بینیم که یک نگاه یک دنیا مفهوم را در ذهن ما متبادر می کند. اینکه بتوان از این کاریکاتور ها در سطح شهر برای تاثیر گذاری در اذهان جامعه برای نزدیک شدن به کتاب، مطالعه و خواندن استفاده کرد به نظر می رسد یک دستاورد بزرگ برای دانشگاه و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی است تا در مسیر یکی از اهداف عالیه خود که ترویج فرهنگ مطالعه و خواندن است گام بردارد.

 

نقش دانشجویان انجمن علمی و کادر اجرایی در برگزاری این جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟

اعتماد به دانشجویان همیشه کارگشا بوده است. به نظرم بار اصلی برگزاری این جشنواره بر دوش دانشجویان توانمند علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان است و کمک مضاعف دانشجویان گرافیک دانشگاه سمنان نیز در به ثمر رسیدن اهداف این جشنواره نقش بسزایی داشته است. به نظر می رسد هر جایی که به دانشجویان فرصت برای به نمایش گذاردن توانمندی هایشان داده ایم، موفقیت های آنها را نیز شاهد بوده ایم. خوشبختانه بخش اصلی کار توسط دانشجویان انجام گرفته است و کتابخانه مرکزی در نقش پشتیبانی از فعالیت ها گام هایی برداشته است.

 

در پایان اگر مطلبی باقی مانده است که به نظرتان نیاز به طرح در این گفتگو دارد، لطفا بفرمایید؟

از لیزنا تقاضا دارم زحمت اطلاع رسانی به دانشجویان علاقمند برای شرکت در این جشنواره را بکشند تا علاقمندان بتوانند آثار خود را ارسال نمایند. درگاه ارسال آثار به جشنواره نیز bt.semnan.ac.ir است.

 

زهرا مرادی بیارجمندی (دانشجوی کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان)

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment: