News Code: 37844
Publication Date: Thursday, 13 December 2018 - 19:22

main

»

ROOT

»

مجموعه اصلی

کارگاه «کاربرد رنگ در شاداب سازی فضای کتابخانه» برگزار شد

Source : روابط عمومی انجمن کتابداری ایران - شاخه فارس
در فعالیتی مشترک از انجمن کتابداری ایران- شاخه  فارس و اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، کارگاه آموزشی «کاربرد رنگ در شاداب سازی فضای کتابخانه» برگزار شد.
کارگاه «کاربرد رنگ در شاداب سازی فضای کتابخانه» برگزار شد

 

به گزارش لیزنا، کارگاه آموزشی کاربرد رنگ در شاداب سازی فضای کتابخانه چهارشنبه مورخ 21 آذر ماه با تدریس دکتر محبوبه البرزی دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت و متخصص آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناختی دانشگاه شیراز، در سالن کتابدار اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس برگزار شد.

این کارگاه در یک فضای کاملا تعاملی بین مدرس و کتابداران صورت گرفت. در این کارگاه به کتابخانه به عنوان نهادی مستقل که ماهیتی مولد دارد و علاوه بر آن پایگاهی برای ارتباطات اجتماعی و تعامل فرهنگی و آموزشی است اشاره شد و نقش آن در تخلیه و تغذیه روحی وروانی و شناختی افراد تأکید گردید. از بُعد فضای آموزشی ـ فرهنگی کتابخانه به گروه مخاطبان،  بعد روانی،  بعد فیزیکی و  تجهیزات و امکانات در کتابخانه مورد بحث قرار گرفت. در ادامه اشاره شد که موضوع خلاقیت و ابتکار در شاداب سازی کتابخانه باید مورد توجه کتابداران باشد. درضمن این موضوع که شادی پدیده ای الهی است و شادی آفریده خداوند و غم آفریده شیطان است و درایران باستان 60 روز را جشن می گرفتند و ایرانیان برای زنده نگه داشتن جشن ها از هر بهانه ای استفاده می کردند، مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه اشاره شد که در این راستا برای شاداب سازی فضای کتابخانه باید مخاطبان را که شامل کودکان، نوجوانان و بزرگسالان هستند،  مورد نظر داشت. در این رابطه حساسیت ذاتی در کودکان در بدو تولد که شامل حساسیت دیداری، حساسیت شنیداری، حساسیت لمسی و حساسیت بویایی است، بحث شد. در مباحث به توانمندی های خاص کودکان در بهره گیری در کتابخانه با توجه به توانایی ادراکی دیداری و هوش داستانی: تولید و درک داستان نیز اشاره شد.

فضای روانی کتابخانه از موضوعات جذابی بود که با مباحث توانایی ها و شایستگی های کارکنان، مهارتهای ارتباطی موثر، مسئولیت پذیری و تعهد، آگاهی و شناخت، دانش تخصصی، دوستی ـ همدلی و نظم و انظباط ارائه شد. در اصول پویایی درفضای کتابخانه با توجه به ایجاد تنوع فضایی موضوعات رنگ، نور، شکل، چیدمان و بافت به بحث گذاشته شد. رعایت عوامل زیباشناسي با تأکید بر سه مؤلفه محرکات دیداری، فضای سبز و جذابیت فیزیکی از موضوعات مورد توجه کارگاه بود. در ادامه با توجه به تحقیقات انجام شده بیان شد که فضای شخصي(خصوصی) یا مرزهای روانشناسانه شخصي همراه با مكان، رفتارهای ما را تحت تأثیر قرار مي دهند. در نتیجه نیاز به شخصي سازی محیط يك ويژگي ذاتي انسان است که بسیار مهم است. فضای داخلي زيبا و نقوش دلنشین و فضای شخصي به موزات يكديگر برای توسعه حس تعلق به محیط يادگیری در کودکان و جوانان در حال رشد کمک می کند. در این رابطه اشاره شد که نظارت می تواند به دو طریق ایجاد شود: فیزیکی و روانی.

در این کارگاه موضوعات دیگری مانند ایجاد فضای کتابخانه درقالب ریزفضاها نیز ارائه و به بحث گذاشته شد. 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News